Las prendas femeninas: Free Quiz #1

 1. Fill in the missing letter(s) or word(s).

  1. el v do
  2. la bl
  3. la f a
  4. los zapa cón alto
  5. el c ón
  6. las ias
  7. las sa s
  8. el b o
  9. la pa ia
  10. el bus o
  11. el re o
  12. la pa ta
 2. Choose the correct translation.